brave minds

Je wil er wat van maken. Een volgende stap zetten, verder leren. Groeien als mens. Groeien in je loopbaan. Er echt voor gaan. Daarom kom je bij ons terecht. BRAVE MINDS werkt voor jou. Waarom? Omdat wij ook zo zijn. Wij willen elke dag leren, gaan ervan uit dat het altijd beter kan. Makkelijker, sneller, persoonlijker en effectiever. Samen werken wij aan fris aanbod dat erop gericht is mensen tot bloei te laten komen. Speciaal voor jou, van ons allemaal.

Be brave. Free your talent.

We believe that people are worth gold. We believe that, with brave minds, we can unleash our rich potential. Yes! With brave minds, we can set it free.

We believe that people are worth gold. We believe that, with brave minds, we can unleash our rich potential. Yes! With brave minds, we can set it free.
Brave minds.

ONS VERHAAL VERTELT ONZE WAARDEN.

De reis stopt hier niet. We leren door. We blijven op zoek naar het beste antwoord op de vraag: wat helpt nu écht een stap verder? Onze studenten zijn daarin ons grote voorbeeld. Leerbaar zijn en blijven zit nu eenmaal in ons DNA.

HEFT IN
EIGEN HANDEN

We richten onderwijs in dat beter aansluit op de vraag vanuit de markt en studenten. #eindevoorogen

SCHAAMTELOOS NIEUWSGIERIG

We richten ons onderwijs in met een open houding, gericht op samenwerking met transparante voorwaarden. #openheid

DIFFERENT
IS GOOD

We veranderen van de business-to-business naar business-to-consumer-markt. #geenhokjes

HOCUS
FOCUS

Met de nieuwe b-to-c-focus wordt een strak, modulair opleidingsaanbod neergezet. #highspirits

FRIS EN
FRUITIG

We investeren in nieuwe mensen, nieuwe systemen. #up-to-date

STEVIG
EN ROND

Onze kwaliteitszorgcyclus is nu meerdere keren doorlopen, is ‘rond’ en stevig neergezet, wat heeft gezorgd voor meer stabiliteit.

HEFT IN
EIGEN HANDEN

We richten onderwijs in dat beter aansluit op de vraag vanuit de markt en studenten. #eindevoorogen

SCHAAMTELOOS NIEUWSGIERIG

We richten ons onderwijs in met een open houding, gericht op samenwerking met transparante voorwaarden. #openheid

DIFFERENT
IS GOOD

We veranderen van de business-to-business naar business-to-consumer-markt. #geenhokjes

HOCUS
FOCUS

Met de nieuwe b-to-c-focus wordt een strak, modulair opleidingsaanbod neergezet. #highspirits

FRIS EN
FRUITIG

We richten onderwijs in dat beter aansluit op de vraag vanuit de markt en studenten. #eindevoorogen #up-to-date

?

Wat leren we dit jaar?

Brave minds.

CULTUURCODE.

Onze missie en waarden werken we verder uit in een methode van werken en cultuurcode. Wij laten ons hierbij inspireren door The Leader in Me van dr. Stephen Covey, gebaseerd op de 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap. Deze 7 eigenschappen helpen om keuzes te maken, richting te geven en regie te nemen, waarmee het fundament wordt gelegd voor het (verder) tot bloei komen van een professional. Hier zijn we op gericht voor onze studenten, docenten, medewerkers en schoolcultuur.

Brave minds.

CULTUURCODE.

Onze missie en waarden werken we uit in een cultuurcode, geïnspireerd op methode The Leader in Me van dr. Stephen Covey. Dat helpt om keuzes te maken, richting te geven en regie te nemen. Hiermee wordt het fundament gelegd voor het tot bloei komen van een professional: onze studenten, docenten en medewerkers.

Klantenvertellen.nl

Student Love

Klantenvertellen.nl

Student Love

ERKENNINGEN EN PARTNERS

Contact

Adres: Lucasbolwerk 7, Utrecht
Telefoonnummer: 085 - 40 11 976
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur