Verslag van Werkzaamheden 2022

Elk jaar leveren wij een verslag van werkzaamheden op. Dit is een verplichting voor erkende onderwijsinstellingen in Nederland, volgens de Wet educatie- en beroepsonderwijs. Hierin wordt gereflecteerd op de afgelopen periode en vooruitgeblikt naar het toekomstige schooljaar. Plannen worden bekend gemaakt, vaak naar aanleiding van resultaten uit evaluaties bij studenten, stagebedrijven en docenten. 

Het verslag van werkzaamheden 2022 kun je hier inzien. 

Trend 2021-2023
Welke trend zien wij, binnen onze school? Het jaar 2021 stond in het teken van aanscherpen, verankeren en borgen: de basis op orde. We hebben gemerkt dat de sterke groei in combinatie met corona vroeg om een pas op de plaats.

In 2022 ging het dan ook om bestendigen; het verder implementeren van ingezette veranderingen en weer vooruitkijken. In 2022 konden we dan ook werken aan onze ambities van kwalitatieve en kwantitatieve groei. Een voorbeeld van het laatste is dat ons personeelsbestand wederom is uitgebreid, wat natuurlijk ook betekent dat onze studentenaantallen zijn gegroeid. Wat betreft de kwalitatieve groei, lag de focus op diverse bedrijfsprocessen, uitgevoerd door het examenbureau, projectmanagement en studentenadministratie.

We zien dat onze evaluaties goed zijn opgezet en kritisch worden geanalyseerd, wat ons waardevolle informatie oplevert. Het laat zien wat we al goed doen, en waar nog noodzaak of kansen voor verbetering liggen. We zien dat onze kwaliteitscirkels goed draaien, wat betekent dat we ons kunnen gaan richten op de ‘check’. Voor 2023 hebben wij dan ook als thema: check and balances. Zijn processen, rollen en taken in balans? Gaat het zoals wij willen of hadden bedacht? En zo nee, is dat dan eigenlijk erg? Gaan we ermee aan de slag, of toch niet? Een mooi en spannend jaar van keuzes maken en groeien naar beter, wat ons betreft. 

Het leveren van kwaliteit is in ons dagelijks werk ons doel en uitgangspunt. We bouwen dan ook met vertrouwen verder aan onze ambities.

Het verslag van werkzaamheden 2022 kun je hier inzien. 

Don’t Stop Here

ONTDEK MEER

Een goede planning maken: tips & tricks

Hoe zorg je dat je dat examen haalt of op tijd inlevert? Een goede planning is essentieel om op tijd jouw diploma te behalen. Daarom geven je graag wat tips & tricks om een goede planning te maken.

Start goed, start met een kick-off

De kick-off is een belangrijke bijeenkomst die ervoor zorgt dat studenten een goede start maken met een opleiding. Het is de eerste bijeenkomst van een opleiding. Wat kun je hiervan verwachten? We nemen tijdens deze bijeenkomst de volgende onderwerpen door: