partners

partner worden van MBOzaak?

ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen

ONDERWIJSINSPECTIE

Wij staan onder toezicht van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, omdat wij erkend mbo-onderwijs aanbieden. Dit betekent dat de Onderwijsinspectie als toezichthoudend orgaan elke vier jaar een onderzoek uitvoert bij BRAVE MINDS en het onderwijs beoordeeld naar aanleiding van het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs. In 2021 is dit onderzoek bij BRAVE MINDS uitgevoerd, waarvan wij het rapport begin 2022 ontvangen, welke je dan hier kunt downloaden.

CRKBO

We zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

UWV

We zijn een erkende opleidingspartner van het UWV. Je kunt jouw scholingsbudget besteden bij BRAVE MINDS om een opleiding te volgen.

Contact

Adres: Lucasbolwerk 7, Utrecht
Telefoonnummer: 085 - 40 11 976
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur